PHUKET, THAILAND 27°C

Privacyverklaring (AU)

BYD Lofts Boutique Hotel & Service Apartments ✰✰✰✰

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 november 2023, laatst gecontroleerd op 7 november 2023, en geldt voor burgers van Australië.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://bydlofts.com/nl. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer dat:

  • geven wij duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;
  • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
  • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
  • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens of op correctie of verwijdering ervan, op uw verzoek.

Als u vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij precies van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel en categorieën

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

Wij delen geen gegevens met derden.

3. Openbaarmakingspraktijken

Wij maken persoonlijke informatie bekend indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

4. Wat als u ons uw persoonlijke gegevens niet geeft?

Als u ons uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de informatie, producten of hulp bieden die u zoekt.

5. Hoe wij reageren op Do Not Track signalen & Global Privacy Control

Onze website reageert op en ondersteunt het Do Not Track (DNT) header verzoekveld. Als u DNT in uw browser inschakelt, worden deze voorkeuren aan ons doorgegeven in de HTTP-aanvraagheader en zullen wij uw surfgedrag niet volgen.

6. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid op onze Cookiebeleid (AU) webpagina. 

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

7. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

8. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

10. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Heeft u vragen of wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Geef altijd duidelijk aan wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. Wij verstrekken de gevraagde informatie alleen na ontvangst van een controleerbaar verzoek van een consument. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

10.1 U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

  1. U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken.
  2. U kunt een overzicht opvragen, in een gangbaar formaat, van de gegevens die wij over u verwerken.
  3. U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van de gegevens indien deze onjuist zijn of niet of niet langer relevant voor enig doel volgens de Privacywet.

11. Kinderen

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd van toestemming in het land waar zij wonen. Daarom verzoeken wij kinderen onder de leeftijd van toestemming geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

12. Contactgegevens

BYD Apartments co LTD
62/8 Rat Uthit Road 200 pee
Patong Strand
83150 Phuket, Kathu
Thailand
Thailand
Website: https://bydlofts.com/nl
E-mail: [email protected]

Telefoonnummer: +66076343024

Wij hebben een contactpersoon aangewezen voor het beleid en de praktijken van de organisatie en aan wie klachten of vragen kunnen worden doorgegeven:
Joshua Driessens
62/8 Rat Uthit Road 200 pee
Patong Strand
83150 Phuket, Kathu
Thailand